IBM i2 iBase Designer

iBase Designer låter dig skapa en databas dit du kan importera all data som är relevant för din undersökning. I den här kursen kommer du att lära dig hur programmet kan användas för att undersöka och skapa korsreferenser ur datasamlingar. Exempel och frågeställningar kommer från daglig polispraxis (t ex bilstölder, trafficking, droghandel, mord och rån) och från den finansiella sektorn (ekonomisk brottslighet, identitetsstölder, skimming, förfalskning och penningtvätt).

For whom is this training intended?
Researchers and analysts who are, or will be, engaged designing and creating a database, entering, analyzing and visualizing large volumes of research data of various kinds.

In practice iBase Designer (usually in combination with Analyst's Notebook) is used by Police analysts, Defense and employees of fraud departments of large public or private organizations, banks and insurance companies.

What will you learn in training iBase Designer?
• Designing an iBase database
• Creation of the database based on this design
• iBase used with Analyst's Notebook
• Work with relevant Analyst's Notebook tools and options
• Default fields, creating Labelling schemes and schema attributes
• Design Datasheets, making imports more efficient and less error-prone
• Import records from text files or MS Excel
• Edit or delete large numbers of records
• Generate reports
• Export Records
• To create a template from a database
• Repairing a database, compress and control
• Manage and secure a database