IBM i2 iBase User

Programmet iBase user låter dig arkivera, analysera och visualisera utredningsdata från olika källor på ett strukturerat sätt med Analysts Notebook. I den här kursen kommer du att lära dig hur iBase kan användas för att få svar på frågor som "Se om potentiellt misstänkta som har en viss profil möjligen känner varandra". Exempel och frågeställningar kommer från daglig polispraxis (t ex bilstölder, trafficking, droghandel, mord och rån) och från den finansiella sektorn (ekonomisk brottslighet, identitetsstölder, skimming, förfalskning och penningtvätt).

For whom is this training intended?
Researchers and analysts who are, or will be, engaged with entering, analyzing and visualizing research data.
iBase is (usually in combination with Analyst's Notebook) used by researchers and analysts from Police, Defense, large commercial and government organizations with their own fraud department, banks and insurance companies.

What will you learn in the iBase User training?
• Creating new records by entering data into the fields of entities and links.
• Advanced search in the data with a.o., Query, Word Search and Scored Matching.
• Display of the records, data comparison, data sorting, finding duplicates etc.
• Displaying data in a iBase Link Chart, working with sets, display data in an Analyst's Notebook chart.
• Work with relevant Analyst's Notebook Tools and options in relation to the link with iBase.
• With Labelling schemes can set the labels for the entities in Analyst's Notebook.
• Using Schema attributes in an Analyst's Notebook chart.
• Entering data with data sheets, making data entry more efficient and less error-prone.
• Import Records from a text file or from another application such as MS Excel or MS Access.
• Generate a timeline in Analyst's Notebook.
• Edit or delete large numbers of records.
• Generate reports.
• Export Records